Зловживання Процесуальними Правами: Подання Зустрічного Позову Неуповноваженою Особою Адвокат Морозов Евгений Александрович

До того ж ухвали про відмову у забезпеченні позову оскарженню не підлягають, що також може бути підставою для зловживань з боку позивача. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Процесуально-правові заперечення проти позову — це доводи відповідача, якими він прагне довести неправомірність даного судового процесу. Відповідач може стверджувати й доказувати, що справа не може бути розглянута господарським судом через обставини, які припиняють або роблять неможливим розгляд даної справи в суді.

процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист свої прав проти позову

Позов займає важливе місце серед інших інститутів господарського процесу і є важливим процесуальним засобом захисту порушеного або оспорюваного права, який здійснюється шляхом подання позову та розгляду його по суті в засіданні господарського суду. Окрім того, заявник повинен обґрунтувати, чи може такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову в цій справі та ймовірність ускладнення виконання або невиконання рішення господарського суду у разі невжиття такого заходу. Співмірність та адекватність заходів забезпечення також мають бути обґрунтовані заявником. Крім того, неврегульованим Кодексом у новій редакції залишається питання обставин, які є підставою для забезпечення позову в господарському процесі, а також переліку доказів, що мають бути подані заявником до суду задля підтвердження таких обставин. Ця невизначеність стає підґрунтям для зловживання як недобросовісними позивачами, так і відповідачами.

Магістерська Робота Правові Доктрини Англо-саксонської Правової Системи 20 Століття

Розумний термін може не співпадати з нормативним терміном розгляду справ, а залежати від обставин конкретної справи. У цьому випадку можливі ситуації, коли нормативний термін у справі порушений, але при подальшому розгляді визнаний судом розумним. До ухвалення вищезгаданих норм права мали місце проблеми з використанням у господарському процесі мови нацменшостей. Можливість використання рідної мови для учасників процесу залежала від волі конкретного судді, що розглядає спір (складу суду).

Усність Судового Провадження

Розгляд судової справи у всіх судах відкрите (ст.129 Конституції України та ст. 10 ЦПК України). Розгляд справи в закритому засіданні суду допускається лише у випадках, встановлених Законом, з дотриманням при цьому всіх правил судового провадження. У винесенні заключного рішення судом у випадках розгляду певного спору про право декількома органами, в число яких входить і суд.

Особливості, Проблеми Та Механізм Застосування

ГПК не містить правила щодо підписання позовної заяви особою, яка не може власноручно поставити підпис через хворобу або фізичну ваду. На нашу думку, в такому випадку за дорученням особи, яка не може підписатися власноручно, текст позовної заяви в її присутності може підписати інша особа. Підпис іншої особи на тексті позовної заяви засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст позову не може бути підписаний особою, яка його вчиняє. Суд може поновити відповідний mafguard строк як до, так і після його закінчення. Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані досягненню головної мети – винесення законного та обґрунтованого рішення, а також створення особам, що беруть участь у справі, процесуальних умов для забезпечення захисту їх прав, а також прав та інтересів інших осіб. Під час вирішення питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову слід враховувати, що такими заходами не повинні порушуватися права осіб, що не є учасниками справи, застосовуватися обмеження, не пов`язані з предметом спору.